"Кю Сертификейшън" АД
е орган за контрол и сертификация на биологично производство на земеделски продукти и храни от земеделски произход

За контрол и сертификация на земеделски продукти и храни със защитени географски означения и храни с традиционно-специфичен характер, моля отправете запитване по телефон, факс, електронна поща или чрез формуляр "запитване"

За нас


"Кю Сертификейшън" АД
е орган за контрол и сертификация на биологично производство на земеделски продукти и храни
от земеделски произход

 


 

Разрешение № BG-BIO-03 / 31.03.2015 г. на Министъра на земеделието и храните

Сертификат за акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17065:2012 от ИА "БСА", рег. номер 10 ОСП

Политика за поверителност и защита на личните данни