"Кю Сертификейшън" АД
е орган за контрол и сертификация на биологично производство на земеделски продукти и храни от земеделски произход

За контрол и сертификация на земеделски продукти и храни със защитени географски означения и храни с традиционно-специфичен характер, моля отправете запитване по телефон, факс, електронна поща или чрез формуляр "запитване"

Информация

Ценова листа

Заявления

Всички оператори следва да попълнят MD 10 Заявление и приложения А1 и/или А2, и/или А3, и/или А4, и/или А5, и/или А6 в съответствие с дейностите си. В заявленията се обявяват всички дейности - биологични и небиологични.

MD 10 Заявление - всички оператори

MD 10 A1 - Приложение дейност Растениевъдство

MD 10 A2 - Приложение дейност Животновъдство

MD 10 A3 - Приложение дейност Пчеларство

MD 10 A4 - Приложение дейност Преработка, вкл. вино

MD 10 A5 - Приложение дейност Разпространение

MD 10 A6 - Приложение дейност Събиране на диворастящи