"Кю Сертификейшън" АД
е орган за контрол и сертификация на биологично производство на земеделски продукти и храни от земеделски произход

За контрол и сертификация на земеделски продукти и храни със защитени географски означения и храни с традиционно-специфичен характер, моля отправете запитване по телефон, факс, електронна поща или чрез формуляр "запитване"

Оператори

Списък на операторите, включени в системата за контрол на 'Кю Сертификейшън' АД, съгласно чл. 28, параграф 5, на Регламент ЕО 834/2009