"Кю Сертификейшън" АД
е орган за контрол и сертификация на биологично производство на земеделски продукти и храни от земеделски произход

За контрол и сертификация на земеделски продукти и храни със защитени географски означения и храни с традиционно-специфичен характер, моля отправете запитване по телефон, факс, електронна поща или чрез формуляр "запитване"

Новини

Обява за работа
23/11/2016

 "Кю Сертификейшън" АД обявява работна позиция за офис сътрудник.

Подходящите кандидати следва да владеят английски език писмено и говоримо, да притежават отлични комуникативни и организационни умения, отговорност и лоялност към фирмата, безупречна езикова култура, добра компютърна грамотност. Владеенето на италиански език и/или висше образование в областта на аграрните науки или хранителните технологии е предимство.

Основни задачи: водене на входяща и изходяща кореспонденция, организация и изпълнение на текущи задачи в офиса, комуникация с клиенти, изготвяне на справки и отчети.

Предлагаме: коректни трудови отношения, социални придобивки, динамична работа в млад екип от амбициозни и позитивни хора.

Очакваме Вашата автобиография до 15.12.2016г., по електронна поща на адрес: info@qcertification.bg

С одобрените по документи кандидати ще се проведе събеседване, за което ще бъдат уведомени допълнително.

 • Публични въпроси към МЗХГ

  Публични въпроси от страна на ръководството на “Кю Сертификейшън” АД по повод публично изявление на МЗХГ във връзка с мотивите за отказ за издаване на временно разрешение за извършване на дейност като контролиращо лице в областта на биологичното земеделие Със заповед на министъра на ...

  Отворени писма

     До Министър-председателя, искане на оставки и обявяване на протест Апел до всички биопроизводители ...

  Уведомление съгласно чл. 23, ал. 1, т.11 от ЗПООПЗПЕС

   Уважаеми дами и господа, в изпълнение на разпоредбите на чл. 23 , ал.1, т.11 от ЗПООПЗПЕС, ви уведомяваме, че разрешение BG-BIO-03, изтича на 30.03.2019г. Същото е публично достъпно както на електронната страница на "Кю Сертификейшън", така и в съответния регистър на електронната страница на МЗХГ. ...

  Въведена информация в СВДВИ по отношение на извършени през 2018г. проверки

  Уважаеми дами и господа, бихме желали да ви уведомим, че "Kю Сертификейшън" АД в качеството му на контролиращо лице приключи въвеждането на данни относно извършени проверки през 2018 година в Системата за въвеждане на данни от външни институции (СВДВИ) към ДФЗ. Можете да проверите въведената за вас ...

  Нови изисквания в законодателството - Наредба 5/2018г.

  Уважаеми Дами и Господа,   С настоящото ви уведомяваме, че от 12.11.2018 г. влиза в сила Наредба н. 5 от 3 септември за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, ...

  Обява за работа

  "Кю Сертификейшън" АД обявява работна позиция за инспектор Биологично производство. Кандидатите трябва да имат завършено висше образование в област Аграрни науки или Растителна защита, да познават добре законодателството във връзка с биологичното производство, да притежават шофьорска книжка и да имат ...

  Предстоящи информационни срещи

   Уважаеми клиенти, във връзка с подаване на заявления за сертификация през 2018 година, "Кю Сертификейшън" АД ще организира поредица от информационни срещи, на които ще се дискутират особености при попълване на заявленията и приложимите документи, новости в нормативната уредба, както и някои най-често ...

  Работно време за периода 26.09 - 29.09.2017

   Уважаеми Дами и Господа, уведомяваме ви, че в периода 26.09 - 29.09.2017г., включително офисът на "Кю сертификейшън" АД няма да работи с клиенти.  ...

  Обява за работа

  "Кю Сертификейшън" АД обявява работна позиция за инспектор Биологично производство. Кандидатите трябва да имат завършено висше образование в област Аграрни науки или Растителна защита, да познават добре законодателството във връзка с биологичното производство, да притежават шофьорска книжка и да имат ...

  Работно време

   Уважаеми дами и господа, уведомяваме ви, че поради провеждане на обучение на 25 и 26 май 2017 офисът на "Кю Сертификейшън" АД няма да работи с клиенти. При спешност, моля отправяйте запитванията си по електронна поща и ще се свържем с вас възможно най-скоро.  ...