"Кю Сертификейшън" АД
е орган за контрол и сертификация на биологично производство на земеделски продукти и храни от земеделски произход

За контрол и сертификация на земеделски продукти и храни със защитени географски означения и храни с традиционно-специфичен характер, моля отправете запитване по телефон, факс, електронна поща или чрез формуляр "запитване"

Новини

Обява за работа
23/11/2016

 "Кю Сертификейшън" АД обявява работна позиция за офис сътрудник.

Подходящите кандидати следва да владеят английски език писмено и говоримо, да притежават отлични комуникативни и организационни умения, отговорност и лоялност към фирмата, безупречна езикова култура, добра компютърна грамотност. Владеенето на италиански език и/или висше образование в областта на аграрните науки или хранителните технологии е предимство.

Основни задачи: водене на входяща и изходяща кореспонденция, организация и изпълнение на текущи задачи в офиса, комуникация с клиенти, изготвяне на справки и отчети.

Предлагаме: коректни трудови отношения, социални придобивки, динамична работа в млад екип от амбициозни и позитивни хора.

Очакваме Вашата автобиография до 15.12.2016г., по електронна поща на адрес: info@qcertification.bg

С одобрените по документи кандидати ще се проведе събеседване, за което ще бъдат уведомени допълнително.

 • Нови изисквания в законодателството - Наредба 5/2018г.

  Уважаеми Дами и Господа,   С настоящото ви уведомяваме, че от 12.11.2018 г. влиза в сила Наредба н. 5 от 3 септември за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, ...

  Обява за работа

  "Кю Сертификейшън" АД обявява работна позиция за инспектор Биологично производство. Кандидатите трябва да имат завършено висше образование в област Аграрни науки или Растителна защита, да познават добре законодателството във връзка с биологичното производство, да притежават шофьорска книжка и да имат ...

  Предстоящи информационни срещи

   Уважаеми клиенти, във връзка с подаване на заявления за сертификация през 2018 година, "Кю Сертификейшън" АД ще организира поредица от информационни срещи, на които ще се дискутират особености при попълване на заявленията и приложимите документи, новости в нормативната уредба, както и някои най-често ...

  Работно време за периода 26.09 - 29.09.2017

   Уважаеми Дами и Господа, уведомяваме ви, че в периода 26.09 - 29.09.2017г., включително офисът на "Кю сертификейшън" АД няма да работи с клиенти.  ...

  Обява за работа

  "Кю Сертификейшън" АД обявява работна позиция за инспектор Биологично производство. Кандидатите трябва да имат завършено висше образование в област Аграрни науки или Растителна защита, да познават добре законодателството във връзка с биологичното производство, да притежават шофьорска книжка и да имат ...

  Работно време

   Уважаеми дами и господа, уведомяваме ви, че поради провеждане на обучение на 25 и 26 май 2017 офисът на "Кю Сертификейшън" АД няма да работи с клиенти. При спешност, моля отправяйте запитванията си по електронна поща и ще се свържем с вас възможно най-скоро.  ...

  Нормативна уредба

   Уважаеми оператори в системата за контрол на "Кю Сертификейшън" АД, припомняме ви при планиране и извършване на дейности и мероприятия във вашите стопанства/предприятия да вземете предвид актуализирането на Регламент ЕО 889/2008 чрез  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/673 на Комисията от 29 април ...

  Система за индивидуална справка

   Уважаеми оператори в системата за контрол и сертификация на "Кю Сертификейшън" АД, BG-BIO-03, припомняме ви, че в системата за индивидуална справка, достъпна от електронната страница на ДФЗ - РА:   http://www.dfz.bg/  тези от вас, които са бенефициенти по мярка 214 или мярка 11 от ПРСР могат ...

  Изменения на Наредба 1/2013

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   уведомяваме ви, че в ДВ. бр. 49 от 28 Юни 2016 г. е публикувана  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, ...

  Нов офис на "Кю Сертификейшън" АД

   Уважаеми дами и господа, бихме желали да ви уведомим, че считано от 21.03.2016г., офисът на "Кю Сертификейшън" АД в гр. Пловдив, на ул. "Леонардо да Винчи" 42а няма да функционира. Считано от 28.03. 2016г., ще имаме удоволствието да ви посрещаме в новия ни офис на ул. "Капитан ...