"Кю Сертификейшън" АД
е орган за контрол и сертификация на биологично производство на земеделски продукти и храни от земеделски произход

За контрол и сертификация на земеделски продукти и храни със защитени географски означения и храни с традиционно-специфичен характер, моля отправете запитване по телефон, факс, електронна поща или чрез формуляр "запитване"

Новини

Обява за работа
22/04/2018

"Кю Сертификейшън" АД обявява работна позиция за инспектор Биологично производство.

Кандидатите трябва да имат завършено висше образование в област Аграрни науки или Растителна защита, да познават добре законодателството във връзка с биологичното производство, да притежават шофьорска книжка и да имат желание и възможност да пътуват в цялата страна.

Владеене на английски език, както и познания по безопасност на храните и системи за управление на качеството са предимство.

Автобиографии ще се приемат до 05.05.2018г. на e-mail: [email protected]

Кандидатите се насърчават да изпратят и кратко описание на подготовката си, образованието и евентуалния практически опит, както и своите очаквания за предлаганата работа.

С одобрените по документи кандидати ще се проведе събеседване, за което ще бъдат допълнително уведомени.

 
 • УВЕДОМЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 23, АЛ. 1, Т.11 ОТ ЗПООПЗПЕС

  Уважаеми дами и господа, в изпълнение на разпоредбите на чл. 23 , ал.1, т.11 от ЗПООПЗПЕС, ви уведомяваме, че разрешение BG-BIO-03, изтича на 30.03.2023г. Същото е публично достъпно както на електронната страница на "Кю Сертификейшън", така и в съответния регистър на електронната страница на ...

  Мерки за ограничаване на COVID-19

   Уважаеми дами и господа, във връзка с извънредната ситуация и действията за ограничаване на COVID-19, бихме желали да ви съобщим, че "Кю Сертификейшън" продължава своята дейност в пълно съответствие с изискванията и указанията на националните и световните здравни власти. С оглед предприемане на ...

  "Кю Сертификейшън" възстановява своята дейност като контролиращо лице в областта на биологичното земеделие

  Уважаеми дами и господа,  с удовлетворение бихме желали да съобщим, че след успешно проведена процедура с Разрешение на Министъра на земеделието, храните и горите н. BG-BIO-03 от 29.01.2020 г., валидно до 29.03.2023 година, и Сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна Агенция “Българска ...

  Уведомление съгласно чл. 23, ал. 1, т.11 от ЗПООПЗПЕС

   Уважаеми дами и господа, в изпълнение на разпоредбите на чл. 23 , ал.1, т.11 от ЗПООПЗПЕС, ви уведомяваме, че разрешение BG-BIO-03, изтича на 30.03.2019г. Същото е публично достъпно както на електронната страница на "Кю Сертификейшън", така и в съответния регистър на електронната страница на МЗХГ. ...

  Въведена информация в СВДВИ по отношение на извършени през 2018г. проверки

  Уважаеми дами и господа, бихме желали да ви уведомим, че "Kю Сертификейшън" АД в качеството му на контролиращо лице приключи въвеждането на данни относно извършени проверки през 2018 година в Системата за въвеждане на данни от външни институции (СВДВИ) към ДФЗ. Можете да проверите въведената за вас ...

  Нови изисквания в законодателството - Наредба 5/2018г.

  Уважаеми Дами и Господа,   С настоящото ви уведомяваме, че от 12.11.2018 г. влиза в сила Наредба н. 5 от 3 септември за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, ...

  Предстоящи информационни срещи

   Уважаеми клиенти, във връзка с подаване на заявления за сертификация през 2018 година, "Кю Сертификейшън" АД ще организира поредица от информационни срещи, на които ще се дискутират особености при попълване на заявленията и приложимите документи, новости в нормативната уредба, както и някои най-често ...

  Работно време за периода 26.09 - 29.09.2017

   Уважаеми Дами и Господа, уведомяваме ви, че в периода 26.09 - 29.09.2017г., включително офисът на "Кю сертификейшън" АД няма да работи с клиенти.  ...

  Обява за работа

  "Кю Сертификейшън" АД обявява работна позиция за инспектор Биологично производство. Кандидатите трябва да имат завършено висше образование в област Аграрни науки или Растителна защита, да познават добре законодателството във връзка с биологичното производство, да притежават шофьорска книжка и да имат ...

  Работно време

   Уважаеми дами и господа, уведомяваме ви, че поради провеждане на обучение на 25 и 26 май 2017 офисът на "Кю Сертификейшън" АД няма да работи с клиенти. При спешност, моля отправяйте запитванията си по електронна поща и ще се свържем с вас възможно най-скоро.  ...